نیکلا و اسکات

تصمیم ازدواج در ترکیه

تیم Wedding City Antalya از شما خیلی ممنونم . ما بهترین روز را تجربه کردیم و ازاین بیشتر انتظاری نداشتیم . تصمیم ازدواج در ترکیه بعد از 18 سال باهم بودن بهترین تجربه ای بود که داشتم .
شما مارا یک زوج شاد و مفتخر کردید . با آرزوی موفقیت ...