عروسی در معبد آپولو آنتالیا

عروسی های ایرانی در معبد آپولو آنتالیاآیا برای گفتن "بله" به عشق خود در غروب آفتاب در معبد آپولو در منطقه سیده آنتالیا که توسط فرمانده مارکوس آنتونیوس برای کلئوپاترا به عنوان نمادی برای عشقش ساخته است، را دوست دارید.

با پذیرش مجوز ویژه از وزارت فرهنگ و گردشگری آنتالیا، در معبد آپولو ازدواج رسمی امکان پذیر میباشد. وزارتخانه همه امکانات ویژه ای را که برای زوج های متشکل از کشورهای دیگر برای حمایت از گردشگری ازدواج در ترکیه فراهم می کند. بسیاری از گردشگران هرگز بدون بازدید از معبد آپولون به خانه هایشان باز نمی گردند.

این یک امتیاز بزرگ برای جشن عروسی شما در معبد آپولو واقع در منطقه سیده میباشد. معبد آپولو در کنار یکی از مهمترین مکان های تاریخی آنتالیا میباشد. عکس هایی از زوج ها در این مکان تاریخی برای داشتن لحظات فراموش نشدنی با پوشیدن لباس های ویژه ای از کلئوپاترا و آنتونیوس گرفته شده است که شما میتوانید آنها را مشاهده نمایید.

عروسی تم دار در آنتالیا عروسی تم دار در آنتالیا
عروسی لاکچری در آنتالیا عروسی لاکچری در آنتالیا
عروسی های خاص در ترکیه عروسی های خاص در ترکیه
عروسی های عجیب غریب در آنتالیا ترکیه عروسی های عجیب غریب در آنتالیا ترکیه
ازدواج ایرانی در آنتالیا ازدواج ایرانی در آنتالیا
عروسی های عاشقانه در آنتالیا ترکیه عروسی های عاشقانه در آنتالیا ترکیه
عروسی های رومانتیک در آنتالیا عروسی های رومانتیک در آنتالیا
مراسم عروسی لوکس در آنتالیا مراسم عروسی لوکس در آنتالیا
مسیر ورودی عروس در آنتالیا ترکیه مسیر ورودی عروس در آنتالیا ترکیه
عروسی در مکان های تاریخی آنتالیا عروسی در مکان های تاریخی آنتالیا
عروسی در مکان های خاص آنتالیا عروسی در مکان های خاص آنتالیا
عروسی ایرانی در سواحل آنتالیا ترکیه عروسی ایرانی در سواحل آنتالیا ترکیه
مراسم عروسی در معبد آپولو آنتالیا ترکیه مراسم عروسی در معبد آپولو آنتالیا ترکیه
ازدواج های عاشقانه در آنتالیا ترکیه ازدواج های عاشقانه در آنتالیا ترکیه
تشریفات عروسی ایرانیان در آنتالیا ترکیه تشریفات عروسی ایرانیان در آنتالیا ترکیه
خدمات مجالس عروسی ایرانی در آنتالیا ترکیه خدمات مجالس عروسی ایرانی در آنتالیا ترکیه
عروسی پارسی در ترکیه عروسی پارسی در ترکیه
اپراتور بین المللی عروسی ایرانی اپراتور بین المللی عروسی ایرانی
برگزاری مراسم عروسی بین المللی در ترکیه برگزاری مراسم عروسی بین المللی در ترکیه
بهترین طراح مراسم عروسی در آنتالیا ترکیه بهترین طراح مراسم عروسی در آنتالیا ترکیه
بهترین دکوراتور مراسم عروسی در آنتالیا ترکیه بهترین دکوراتور مراسم عروسی در آنتالیا ترکیه