عروسی سنتی پارسی در آنتالیا

پکیج های عروسی در آنتالیا

پکیج A-0102

0102–A- GE-Rixos Sungate/ Rixos Premium belek/ Gloria golf/ Sueno belek/ Cornelia diamond Hotels–100 PAX

عروسی ایرانی در سواحل آنتالیا

مراسم عقد در فضای سبز

پکیج 0109-A

A- 0109-100- pax

عروسی لاکچری در آنتالیا

به مراسم سفره عقد و کوکتل خوش آمد گویی در تراس کشتی.
( ساعت 19:00 - 20:30)

حرکت کشتی ساعت 18:30 از اسکله لیمان به سمت آبشار دودن می باشد.

پکیج 0112

0112- SPICE HOTEL– 50 PAX

عروسی رسمی ایرانی در آنتالیا

مراسم عقد در هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج-0112-C

0112- C - Crystal Tat Beach Hotel 50 PAX

دیزاین عروسی ایرانی در آنتالیا

مراسم سفره عقد و کوکتل خوش آمد گویی در تراس هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج 0121

50 PAX- Limak Lara Hotel– 0121

عروسی لوکس پارسی در آنتالیا

مراسم عقد و کوکتل خوش آمدگویی در هتل در غروب آفتاب

پکیج 0137

0137- Regnum- 50 Pax
مراسم سفره عقد در فضای باز

مراسم سفره عقد در فضای سبز هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج 0148

0148 - Ship inn- 100 pax

اپراتور عروسی ایرانی در ترکیه

در منطقه بسیار استثتایی بندرگاه لیمان آنتالیا،در سمت راست رستوران"لوکس"،کوههای" توروس بی" واقع شده اندو آسمان در آغوش مدیترانه آبی رنگ

در فضای نوستالژیک ر ستوران لوکس واقع در بندرگاه لیمان ،برای زوجها،سفره عقد و مراسم عروسی رمانتیک و فراموش نشدنی آماده خواهد شد

پکیج 0140

0140- T- Titanic belek- 100 PAX

مراسم عقد در باغ هتل

مراسم عقد در باغ هتل در غروب آفتاب

پکیج 0141

0141– GE- 50 PAX

pack141مراسم عقد و کوکتل خوش آمدگوییمراسم عقد و کوکتل خوش آمدگویی در باغ هتل در غروب آفتاب

پکیج 0143

0143- SG– Sentido Gold İsland Hotels- 50 PAX
مراسم سفره عقد

مراسم سفره عقد در فضای سبز هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج 0144

0144- RIXOS PREMIUM BELEK- 100 PAX

عروسی ایرانی در آنتالیا

پکیج 0145

0145– Sueno Hotel- 50 Pax

سفره عقد ایرانی در آنتالیا

مراسم سفره عقد در فضای سبز هتل و یا رستوران Ala carte هنگام غروب آفتاب

پکیج 0146

0146- 50 PAX

عروسی در کشتی آنتالیا


در غروب آفتاب مراسم سفره عقد
در ساحل هتل و یا در کشتی

پکیج 0037

100 PAX– Side Restaurant– 0037- A

مشاوران عروسی در آنتالیا

مراسم عقد و کوکتل خوش آمدگویی در تراس رستوران نزدیک به دریا هنگام غروب آفتاب

پکیج 0149

0149 –Gloria Hotel - 50 Pax

مراسم سفره عقد در آنتالیا

پکیج0140-TB

0140-TB - Titanic Belek- 100 pax

مراسم عروسی پارسی در ترکیه