مراسم عروسی های ایرانی در آنتالیا

پکیج های عروسی در آنتالیا

پکیج A-0102

0102–A- GE-Rixos Sungate/ Rixos Premium belek/ Gloria golf/ Sueno belek/ Cornelia diamond Hotels–100 PAX

مراسم عروسی ایرانی در آنتالیا

مراسم عقد در فضای سبز

پکیج 0109-A

A- 0109-100- pax

عروسی لاکچری در آنتالیا

به مراسم سفره عقد و کوکتل خوش آمد گویی در تراس کشتی.
( ساعت 19:00 - 20:30)

حرکت کشتی ساعت 18:30 از اسکله لیمان به سمت آبشار دودن می باشد.

پکیج 0112

0112- SPICE HOTEL– 50 PAX

مراسم عقد در هتل های آنتالیا

مراسم عقد در هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج-0112-C

0112- C - Crystal Tat Beach Hotel 50 PAX

دیزاین عروسی ایرانی در آنتالیا

مراسم سفره عقد و کوکتل خوش آمد گویی در تراس هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج 0121

50 PAX- Limak Lara Hotel– 0121

مراسم عقد و کوکتل خوش آمدگویی

مراسم عقد و کوکتل خوش آمدگویی در هتل در غروب آفتاب

پکیج 0137

0137- Regnum- 50 Pax
مراسم سفره عقد در فضای باز

مراسم سفره عقد در فضای سبز هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج 0138

0138- Cornellia- 50 Pax

مراسم سفره عقد در هتل های آنتالیا

مراسم سفره عقد در گلف کلاب هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج 0140

0140- T- Titanic belek- 100 PAX

مراسم عقد در باغ هتل

مراسم عقد در باغ هتل در غروب آفتاب

پکیج 0141

0141– GE- 50 PAX

pack141مراسم عقد و کوکتل خوش آمدگوییمراسم عقد و کوکتل خوش آمدگویی در باغ هتل در غروب آفتاب

پکیج 0143

0143- SG– Sentido Gold İsland Hotels- 50 PAX
مراسم سفره عقد

مراسم سفره عقد در فضای سبز هتل هنگام غروب آفتاب

پکیج 0144

0144- RIXOS PREMIUM BELEK- 100 PAX

عروسی ایرانی در آنتالیا

پکیج 0145

0145– Sueno Hotel- 50 Pax

سفره عقد ایرانی در آنتالیا

مراسم سفره عقد در فضای سبز هتل و یا رستوران Ala carte هنگام غروب آفتاب

پکیج 0146

0146- 50 PAX

عروسی در کشتی آنتالیا


در غروب آفتاب مراسم سفره عقد
در ساحل هتل و یا در کشتی

پکیج 0037

100 PAX– Side Restaurant– 0037- A

مشاوران عروسی در آنتالیا

مراسم عقد و کوکتل خوش آمدگویی در تراس رستوران نزدیک به دریا هنگام غروب آفتاب

پکیج 0149

0149 –Gloria Hotel - 50 Pax

مراسم سفره عقد در آنتالیا