مراسم عقد روسی پاول و ایرینا در آنتالیا

عروسی لوکس در آنتالیا

پاول عزیز از طریق پست الکترونیکی از نیوزیلند با ما ارتباط برقرار کرده بود. آشنایی با او ما را بسیار خوشحال کرد ... او به ما اطلاع داد که می خواهد با یک ازدواج رسمی با ایرینای عزیز که او را - شاهزاده خانم روسی من خطاب میکرد- در ترکیه ازدواج کند.

ما عقد ایشان را در تراس kaleici و بین دیوارهای ساخته شده از قرن 17 در آنتالیا با مراسم ازدواج مدنی جاری کردیم. فضای تاریخی kaleici ، منظره بندر تاریخی و غروب خورشید بر روی کوههای Toros رنگ ویژه به این روز خاص پل و ایرینا می آمیخت.

پاول و ایرینای عزیز اکنون از ما دور هستند و آنها در نیوزیلند زندگی می کنند.

ما بسیار خوشحالیم که شما را می شناسیم و ملاقات می کنیم.

برای شما آرزوی زندگی سالم و شاد داریم.