عروسی های لوکس در مکان های تاریخی

در ترکیه در مرکز شهر آنتالیا مکان تاریخی کاله ایچی با عمارت هایش معروف میباشد. مدیترانه با 11 تمدن گذشته زندگی کردند و با مکان های عروسی علاقه تمام دنیا را به خود جذب کرده است.

آنتالیا هم با 11 تمدن در گذشته زندگی کرده و تمامی این تمدن ها برای شهر و اطراف شهر مکان های تاریخی باورنکردنی به دست آورده است. شهر تاریخی در بهشت آنتالیا در قرن 17 با عمارت های ساخته، کلیساهای تاریخی، قلعه های تاریخی در انجام مراسم عقد رسمی همراه با خاطرات پر، عکس های عروسی میگیریم.

زمانی که با خانواده خود جهت مراسم عروسی تشریف می آورید از شهر تاریخی آنتالیا زمانی که بر میگردید جدا از عکس های نوستالژی عروسی و ویدئو عروسی که گرفته شده با خاطرات زیبا برمیگردید. در مورد مکان های عروسی تاریخی جهت اطلاعات بیشتر به شرکت ما WeddingCityAntalya میتوانید مراجعه فرمایید.

C & H Restaurant

عروسی های لوکس در آنتالیا ترکیه عروسی های لوکس در آنتالیا ترکیه
رستوران سی اچ در آنتالیا ( CH ) رستوران سی اچ در آنتالیا ( CH )
عروسی در شهر قدیمی عروسی در شهر قدیمی
عروسی در کاله ایچی آنتالیا عروسی در کاله ایچی آنتالیا
عروسی رومانتیک در ترکیه عروسی رومانتیک در ترکیه
عروسی در ترکیه عروسی در ترکیه
مراسم شامپاین عروسی در آنتالیا مراسم شامپاین عروسی در آنتالیا
عروسی در آنتالیا ترکیه عروسی در آنتالیا ترکیه
بهترین مجری عروسی در آنتالیا ترکیه بهترین مجری عروسی در آنتالیا ترکیه
تشریفات عروسی در آنتالیا تشریفات عروسی در آنتالیا
مراسم عقد رسمی در آنتالیا مراسم عقد رسمی در آنتالیا
عروسی در آنتالیا ترکیه عروسی در آنتالیا ترکیه
تشریفات عروسی در ترکیه تشریفات عروسی در ترکیه
عروسی در ترکیه عروسی در ترکیه
دکوراسیون مراسم عروسی در آنتالیا دکوراسیون مراسم عروسی در آنتالیا
مراسم نامزدی در آنتالیا مراسم نامزدی در آنتالیا
ماه عسل در آنتالیا ماه عسل در آنتالیا
ماه عسل در ترکیه ماه عسل در ترکیه
مراسم عروسی لوکس در آنالیا مراسم عروسی لوکس در آنالیا
عروسی ایرانیان در آنتالیا عروسی ایرانیان در آنتالیا
عروسی ایرانیان در ترکیه عروسی ایرانیان در ترکیه