نازنين و رضا

نازنين و رضا به همراه خانواده به تركيه آمده بودند تا با ما ديداری داشته باشند و همچنين مكان عروسی را بازديد كنند. بعد از مكاتبات فراوان خيلی خوب بود كه ما شانس ديدار آنها را داشتيم به همچنين رابطه ی دوستی خوبی بين ما هنگام بازديد از هتل ها شكل گرفت.

آنها بر روی هتل ميراكل توافق كردند. رستوران اين هتل كه تراسی با منظره ی رو به دريا داشت آنها را به شدت تحت تاثير قرار داده بود. اين رستوران سقف بلند و سه جهت پنجره داشت.

مراسم عروسی ویژه در آنتالیا

عروسي ايراني در تركيه:

هتل ميراكل كه هتلی متمايز در آنتاليای تركيه است، گزينه بسيار مناسبی بود. بعد از انتخاب مكان عروسی، نوبت به خريد لباس عروسی برای نازنين بود. ما قرار ملاقاتی برای عروس گرفته بوديم و تمام روز را با مادر عروس برای انتخاب لباس صرف كرديم و در آخر لباس روياييش را پيدا كردیم. روز عروسی كه سر رسيد ما دقيقا همانند خانواده های دیگر بسيار هيجان زده بوديم. آنها هم دلشان برای ما تنگ شده بود.

عروسي ايرانی در تركيه:

ما با خشنودی تمام شروع به دكور كردن محل عروسی كرديم. ما يک تيم بسيار مكمل را با همراهی پرسنل هتل ميراكل تشكيل داديم. دكوراسيون، شام عروسی ،موزيك. همه چيز بسيارعالی پيش رفت، تمام مهمان ها اوقات خوشی را سپری كردند. ما موزيكهای ايرانی را هم خيلی دوست داشتيم كه احتمالا به خاطر نزديک بودن دو فرهنگ به هم است. من خودم را به عنوان مادر رضا احساس مي كردم. و فكر كنم اين يک احساس يک طرفه نبود. شب عروسی آنها برای ما شب به خصوصی بود. ما هيچ وقت شما را فراموش نكرده و هميشه دلتنگتانيم.

گلسرن اوزدمير

مدير عامل

دسته گل عروس در آنتالیا دسته گل عروس در آنتالیا
دکوراسیون مراسم عروسی در آنتالیا دکوراسیون مراسم عروسی در آنتالیا
عروسی لاکچری ایرانی در آنتالیا عروسی لاکچری ایرانی در آنتالیا
عروسی ایرانیان در آنتالیا عروسی ایرانیان در آنتالیا
عروسی ایرانیان در ترکیه عروسی ایرانیان در ترکیه
عروسی ایرانی در ترکیه عروسی ایرانی در ترکیه
عروسی رومانتیک ایرانی در آنتالیا عروسی رومانتیک ایرانی در آنتالیا
عروسی رومانتیک ایرانی در ترکیه عروسی رومانتیک ایرانی در ترکیه
عروسی ایرانی در هتل های آنتالیا عروسی ایرانی در هتل های آنتالیا
عروسی های خاص ایرانی در آنتالیا عروسی های خاص ایرانی در آنتالیا
عروسی های رومانتیک ایرانیان در ترکیه عروسی های رومانتیک ایرانیان در ترکیه
عروسی های خاص ایرانی در ترکیه عروسی های خاص ایرانی در ترکیه
دسته گل عروس در ترکیه دسته گل عروس در ترکیه
عکس عروسی های ایرانی در آنتالیا عکس عروسی های ایرانی در آنتالیا
سفره عقد ایرانی در آنتالیا سفره عقد ایرانی در آنتالیا
سفره عقد در آنتالیا سفره عقد در آنتالیا
مراسم عقد رسمی ایرانی در آنتالیا مراسم عقد رسمی ایرانی در آنتالیا
خطبه عقد در آنتالیا خطبه عقد در آنتالیا
ماه عسل ایرانی در آنتالیا ماه عسل ایرانی در آنتالیا
مراسم آتش بازی عروسی در آنتالیا مراسم آتش بازی عروسی در آنتالیا
رقص ایرانی در آنتالیا رقص ایرانی در آنتالیا
رقص شرقی عروسی در آنتالیا رقص شرقی عروسی در آنتالیا
مراسم کیک عروسی ایرانی در آنتالیا مراسم کیک عروسی ایرانی در آنتالیا