عقد رسمی خارجی ها در ترکیه

عروسی رسمی در ترکیه-مجری عروسی آنتالیا

عروسی خارجی ها در ترکیه

در ترکیه یک شهروند ترکیه با یک خارجی که از کشور خود نباشد میتواند در مقابل ماموری رسمی که از کشور ترکیه باشد فقط ازدواج نماید

در شرایطی که کشور دو نفر خارجی اجازه دهند که آنان در مقابل ماموران رسمی ترکیه ازدواج نمایند، میتوانند ازدواج نمایند. همچنین میتوانند در مقابل مقامات ترکیه نیز ازدواج نمایند.در صورتی که افراد خارجی بخواهند ازدواج نمایند میتوانند درخواست های خود را نسبت به قانون آن کشور بدهند همچنین قوانین هم برای ترک ها و هم برای خارجی ها یکسان خواهد بود و تمام قوانینی که برای ترک ها اعمال میشود میتواند برای خارجی ها هم اعمال شود.در خصوص برگه اجازه ازدواج ، ماموران ازدواج همانند مکاتبات بین کنسول گری عروسی ایرانی در آنتالیاها میتوانند با مکاتبات از طریق دفتر مرکزی هم میتوانند ای برگه هارا بیاورند.

ازدواج کسانی که ملیت نداشته باشند و یا ملیت آن ها مشخص نباشد

کسانی که ملیتی نداشته باشند و یا پناهنده باشند و یا دارای ملیت مشخص نباشند ازدواجشان از طرف ماموران نیز قابل پذیرش میباشد. همچنین اشکال در ازدواج دو شخص نسبت به اینکه اگر مشخصاتشان در ثبت احوال ثبت شده باشد بررسی میشود و یا نیز اگر هنوز مشخصاتشان ثبت شده نباشد تمامی اطلاعات آن ها توسط اداره رسمی ترکیه بررسی شده و اجازه ازدواج و نیز جواز ازدواج اخذ میشود.

شرط های لازم برای برگه ازدواج اذن ازدواج :

برای این که اذن و اجازه ازدواج صادر شود شروط زیر باید صادق باشد :

 1. رشید بودن یعنی سن 18 سال را کامل کرده باشد
 2. دارای قوای عقلانی بودن
 3. خویشاوند نبودن
 4. متاهل نبودن (اگر در مرحله طلاق باشد باید دادگاه بر طلاق کامل رای صادر نماید)
 5. نبود هرگونه مانع برای ازدواج زن
 6. برگه هایی که باید هنگام مراجعه پر شود
 7. بیان نامه های ازدواج که 4 کپی از آن باید توسط زوجین امضا شود
 8. اصل شناسنامه (برای خارجی ها پاسپورت ، برگه تولد که از کنسول گری دریافت شده باشد)
 9. گزارش سلامتی
 10. عکس های 4*6
 11. برگه هایی که نشان دهنده مدنیت باشند
 12. برگه تجرد یا اجازه ازدواج

برگه هایی که نیاز است تا ازدواج صورت گیرد :

برگه هایی که نیازمند تایید نمی باشند :

 1. اگر برگه هایی که طبق قوانین ممالک حاضر شده باشد و نیز طبق قوانین متقابل دو کشور نیازی برای ترجمه آن نباشد و این برگه ها توسط اسناد رسمی تایید شده باشد
 2. اگر برگه ای دارای مهر و تایید از سمت اعضای کشور هایی که دارای معاهده باشند و نیز کشور ترکیه در آن معاهده عضو باشد .
 3. اگر برگه ها در محل هایی از کشور ترکیه مانند کنسول گری ها داده شده باشد و نیز این مورد و این برگه به طور صحیح در محل های ترجمه، ترجمه و تایید شده باشد، این برگه دریافت و تایید شده و مورد تایید قرار خواهد گرفت

برگه هایی که برابر با برگه تایید رسمی باشد :

 1. برگه هایی که از خارج از کشور دریافت شده باشد و نیز اگر مورد تاییدیه کنسول گری آن کشور باشد و نیز ترجمه آن نیز مورد تایید استانداری قرار گرفته باشد
 2. اگر در کشور مقصد هرگونه مرکز نمایندگی از کشور زوجین نباشد برگه دریافت شده باید ترجمه شده و به تایید کنسول گری در شهر آنکارا برسد و نیز به تایید وزارت امور خارجه برسد و بعد از این مرحله برگه ها به مرحله تایید میرسند.

دیگر برگه هایی که توسط مقامات داده میشود :

با اکتفا به کنسول گری و برگه هایی که آن ها به ما ارایه میدهند فقط نمیتوان به کارهایی چون مراسم ازدواج اقدام کرد.لذا برگه های گرفته شده باید توسط کنسول گری در ترکیه و نیز مترجم رسمی که به ترکیه ترجمه شده باشد ترجمه شود و نیز تایید شود.این کار توسط وزارت IMG_2558امور خارجه انجام میگیرد.

برگه اجازه ازدواج

کسانی که بدون ملیت باشند و یا پناهنده باشند و یا نیز موقعیت اقامت و ملیتشان مشخص نباشد، اجازه ازدواجشان با توجه به مشخصاتی که در اختیار ثبت احوال محل سکونت قرار داده است انجام میگیرد و اینگونه مشخص میشود که آیا مانعی برای ازدواج وجود دارد یا خیر و نیز پس از آن مدارک مورد نیاز برای اجازه ازدواج آماده شده و صادر میگردد.همچنین افرادی خارجی باید ابتدا از کنسول گری خود برگه تجرد را دریافت نمایند و بعد از آن اجازه ازدواج صادر خواهد شد.این برگه در استانداری و قسمت ولایت باید تایید شده و 3 کپی از آن دریافت شود.

پاسپورت آن ها باید توسط مترجم قانونی ترجمه شده و تصدیق شود و نیز توسط دفاتر رسمی تصدیق شود و پس از آن به اتفاق تمامی برگه های میتوان برای درخواست عقد اقدام کرد.همچنین به غیر از این وجود اصل پاسپورت و نیز دو کپی از آن الزامی میباشد.زوجین باید از تست سلامت و آزمایشات سلامت گذشته باشند.همچنین کار های رسمی ازدواج پس از این موارد هم ناتمام باقی می ماند.قسمتی از آن را زوجین و قسمت دیگر را مرکز عقد انجام میدهد.محل های عقد موقعیت مدنی شما را به نزدیک ترین ثبت احوال اطلاع میدهد.و برای شما نیز ثبت اطلاعات ازدواجتان در شناسنامه میباشد.

سند ازدواج چگونه تایید میشود ؟

برای تایید سند ازدواج و یا تصدیق آن باید به نزدیک ترین ثبت احوال مراجعه شود.و باید از مرکز ثبت احوال برگه ای دریافت شود این برگه جایگزین سند ازدواج میباشد و پس از دریافت این برگه یک کار دیگر باید انجام گیردباید با برگه به فرمانداری مراجعه کرده و آپوستیل شده و تایید گردد

آپوستیل و یا تایید سند ازدواج چند روز زمان خواهد برد ؟

برای تایید و دریافت سند ازدواج باید زمان را به نحو احسنت انجام داد. برای دریافت برگه شرح آپوستیل پس دریافت برگه جایگزین میتوانند به فرمانداری مراجعه کرده و میتوانند کارها به پایان ببرند. نکته قابل ذکر اینکه آماده سازی این برگه های حول 1 روز زمان خواهد برد

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp