مراسم عروسی سنتی در انتالیا

مراسم عروسی سنتی در انتالیا ترکیه

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، سه نظام توحیدی به عنوان اقلیت شناخته میشود. کسانی که منصوب به این دین هستند دارای امتیازات و حق های متمایز هستند که به آن ها امتیاز های ویژه اقلیت های مذهبی نامیده میشود. طبق آنچه میدانیم

، ازدواج در زندگی انسان یکی از مهم ترین و حساس ترین واقعه و رخداد ها میباشد و در جامعه انسانی یکی از مهم ترین گروه های و دسته بندی ها بشمار میرود. اما در ازدواج و شروع زندگی مشترک داشتن سلامت ذهنی برای طرفین ازدواج ضروری می باشد .و از نظر جسمی بالغ بودن و حاضر بودن های الزامی باید انجام گیرد.

این موضوع آنقدر مهم میباشد که در اکثر سیستم های حقوقی کشورها حداقل سن برای ازدواج تعیین گردیده است،در سیستم حقوقی کشور ایران نیز این حداقل سن در اثر قوانین و رخداد های مختلف همیشه در حال تغییر بوده است و قوانین متعددی برای سن قانونی اتخاذ شده است، اما در نهایت در قانون مدنی کشور ایران که در سال 1370 تایید شد و طبق ماده 1041 این قانون سن قانونی برای پسر 15 تمام و برای دختر 13 تمام میباشد. و اگر سن هر یک از این دو طرف سن قانونی را تمام نکرده باشند اجازه پدر هر دو طرف و نیز اجازه و رای دادگاه مربوطه برای جاری کردن عقد و ازدواج الزامی میباشد. لذا طبق این قانون سن قانونی برای ازدواج در عروسی در ترکیهایران برای پسران 15 و برای دختران 13 میباشد. اما قبل از ازدواج این سه مورد باید در دو طرفین برقرار باشد :

1- اجازه ولی : یعنی باید ولی مربوطه با اختیار کامل خود مجوز جاری شدن عقد و ازدواج را داده باش، کلمه آری یا بله از طرف ولی الزامی میباشد اما کافی نیست.

2- اجازه محکمه و دادگاه رسمی : یکی از مهم ترین اجازه هایی که باید داده شود باید توسط دادگاه مربوطه داده و اخذ شود. و نیز دادگاه اگر تمام حقو حقوق فرد ازدواج کننده پرداخت و اخذ شود اجازه برگزار مراسم و ازدواج را میدهد.

در صورت نبود اجازه دادگاه این ازدواجات مصداق بارز استسمار کودک و کودک همسری میباشد و دادگاهی که در این مورد تصمیم گیری میکند دادگاه خانواده میباشد. و نیز ناگفته نماند که مصلحت کودک بدلایل مختلف احراز میشود به عنوان مثال به دلیل خانوادگی،اقتصادی،اوضاع جامعه ،آموزش و نیز حتی شروط قانونی مورد بررسی میگردد.به عنوان مثال اگر ازدواح باعث مانع برای اموزش و یا تدریس او شود مصلحت برای ازدواج این فرد اخذ نشده و اجازه ازدواج داده نمیشود.لذا بدلیل چنین دلایلی تصمیم حاکم بر این باید شود که این ازدواج بر له کودک میباشد یا به منفعت او؟

اما با در نظر گرفتن قانون 646 قانون اسلامی ازدواج قبل از سن بلوغ تحت بعضی شرایط ممنوع میباشد و برای فرد انجام دهنده مجازاتی در نظر گرفته شده است. با توجه به این ماده بدون اذن ولی کودک اجازه ازدواج صادر نشده و ممنوع میباشد و در صورت انجام طبق ماده قانون 1041 قانون مدنی جزای 6 ماه تا 2 سال را بدنبال خواهد داشت.

نسبت به سیستم حقوق ایران عقد باید رسما ثبت شده باشد و طبق ماده 645 تمام ازدواج ها طلاق ها باید به صورت رسمی ثبت شده باشد.اگر یک مرد،به صورت قانونی و رسمی ازدواج کرده و طلاق نگرفته باشد به مجازات یک سال حبس محکوم خواهد شد.تخلف طبق این ماده نیاز به شکایت کننده ندارد و تخلف رسمی میباشد.

طبق قانون 645 برای جوانان و زنان ازدواج بدون ثبت تخلف نمیباشد اما مرد بعد از ازدواج آن را طبق مراحل قانونی به ثبت رسانده باشد. و همچنین طبق قانون 44 پشتیبانی خانواده اگر ازدواج به صورت قانونی در محضر به ثبت رسانده نشده باشد از 20 میلیون تا 100 میلیون جریمه نقدی به همراه خواهد داشت. برای به ثبت رساندن ازدواج و نیز طی مراحل قانونی و رفع مشکل قانونی آن محکومیت و نیز جزای نقدی و حقوقی برای مرد کافی نبوده و زن نیز براس اثبات ازدواج خود باید در دادگاه خانواده اعلام شکایت نماید.اگر چنانچه اثبات شود که مرد زن متاهل را دچار هرگونه سختی کرده و این مورد طبق لایحه خانواده نیازی به شکایت مجدید نمیباشد و شکایت با پرونده مجری عروسی لوکس در آنتالیاقبلی ادامه داده خواهد شد.

طبق قانون اساسی کشور ایران، تمامی قانون ها برای تمام دین ها در کشور یکسان میباشد.و به همراه این برای اقلیت های دینی ازدواج،طلاق،میراث و..... یک امتیاز محسوب میشود و نسبت به قوانین دین های خودشان میتوانند مراسم خودشان را برگزار نمایند. با توجه به بند 13 قانون اسلامی ایران در صورت مسیحی بودن, یهودی بودن و زرتشتی بودن تمامی کارهایی اعم از ازدواج و طلاق و میراث همه و همه نسبت به قوانین دین خود قابل انجام میباشد و حتی اگر در دادگاه های ایرانی چنانچه شکایتی از آن ها انجام شود قاضی نسبت به قوانین آن ها تصمیم خواهد گرفت.در ایران ازدواج اقلیت های دینی نسبت به قوانین ایران قابل انجام میباشد.

در امورات ثبت ازدواج ها،فرقی بین مسلمان و یا فردی از اقلیت های دینی دیگر وجود ندارد.اما افراد منسوب به دین های اقلیت برای اجرای مراسمات ازدواج و یا طلاق و یا مراسمات آزاد میباشند.در مورد دین های زرتشتی باید این نکته را مدنظر قرار داد که برای دین زرتشتی مهریه ای وجود ندارد.بر همین اساس در سند ازدواح در قسمت مهریه قوانین دین زرتشتی نوشته میشود و نسبت به فرهنگ مرسوم در دین زرتشتی در هر محله ای یک موبت(روحانی زرتشتی) وجود دارد.موبت هم میتواند عقد جاری نماید هم میتواند کار های مربوط به ثبت را انجام دهد.اما در عمومیت،عقد را موبت جاری مینماید و در ادامه کار های مربوط به ثبت در اداره ثبت انجام میگیرد.

در مورد ازدواج یهودی ها نیز باید این نکته را بیان کرد که ، عقد یهودی ها از طرف فردی که دارای اجازه میباشد جاری میشود. و در ادامه کارهای مربوط به ثبت آن انجام میگیرد.و در هنگام جاری شدن عقد خطبه ای که خوانده میشود دعا هایی از تورات ، خوانده میشود و نیز هر دو طرف یعنی عروس و داماد نسبت به وفادار ماندن برای یک دیگر قسم یاد کرده و قول میدهند.و نیز یهودی ها نیز نسبت به دیگران مانند مسلمانان ایران تابع قوانین ایرانی میباشند.اما چنانچه در صورت شمردن مساله طلاق به عنوان یک مساله شرعی، این کار توسط یک روحانی یهودی انجام میگیرد.اگز زوجین بخواهند از یکدیگر جدا شوند، هر دو طرف در یک جلسه صیغه طلاق را میخوانند.در بین یهودی ها نیز مساله مهریه مرسوم میباشد،نسبت به جهیزیه ای که زن آورده است مهریه تعیین شده و ثبت میشود.

در مورد ازدواج ارمنی ها نیز باید این نکته را خاطر نشان باید کرد که در سال 1363 هجری شمسی طبق قانونی که تصویب شده است قوانین مربوط به ازدواج پروتستان ها مشخص شده و پروتستان ها در کلیسا ها باید ازدواج نمایند و نیز این کار باید در مقابل روحانی خود بهترین مجری عروسی در ترکیهانجام گیرد که دارای بعضی شروط میباشد :

- تمامی کار های قانونی مربوط به ازدواج باید انجام گیرد

در دین مسیحیت ازدواج یک قرارداد به صورت دائمی و مقدس ، اجتماعی و خانوادگی میباشد.و عقد نسبت به قوانین دین مسیحیت در حضور سه آشنا ( شاهد) جاری میشود.و نیز در رسم های نسبت به رسوم ایرانی برگزار میشود.

- قبل از مراسم عروسی ، کسی که قرار است عقدش جاری شود، باید بر تمام قوانین واقف بوده و قبول داشته باشد و تمامی برگه های موجود و مورد نیاز باید حاضر شده باشد، و به دفاتر رسمی و کلیسا سپرده شده باشد.

- پس از مراسم عروسی، اطلاعات فردی و نام های عروس و داماد های ازدواج کرده در دفتر رسمی کلیسا و نسبت به قوانین کشور باید ثبت شود.

- دفتر رسمی کلیسا ، پس از عملیات رسمی ثبت عقد یک نسخه را برای عروس و یک نسخه را برای داماد حاضر کرده و تحویل میدهد. و این برگه ها به عنوان برگه عروسی نامیده میشود .

حق و امتیازات،حق و حقوق های مذهبی، تمامی مستقلات شخصی،سیاسی ، اجتماع، حق های فرهنگی و نیز آموزش و تعلم در یک دایره بزرگ جا داده و تشکیل میشوند

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp