شما باید همیشه خاطرات خوبتان ازازدواج را به یاد داشته باشید.

همکاران هتل ما را در وبسایتمان برای عروسی درهتل بررسی کنید

اهمیت انعطاف پذیری در ازدواج

در ابتدا باید گفته شود که زندگی متاهلی ،یک نوع زندگی فردی نیست.زندگی ای است که در اشتراک با یک فرد دیگر شروع میشود و این اشتراک همزمان با پیشبرد حیات باید تحت مراقبت باشد.

انسانها باید قبل از ازدواج در مورد زندگی متاهلی آگاهی داده شوند و زندگی مشترکشان را با آگاهی شروع کنند و با آگاهی و دانش نیز اداره نمایند.

در اصل بخش مهمی از مشکلاتی که در کشور ما در زندگی های مشترک ایجاد میشوند در مقیاس بزرگ تمرکز بر عدم شناخت شیوه زندگی مشترک و آماده شدن نادرست برای ازدواج دارد.

قانونی که در هر ازدواجی معتبر است تفاوت جنسیتی زوجها واز خانواده های متفاوت بودنشان میباشد و در مقابل، تبدیل تمام این تفاوت ها به هماهنگی متقابل است.

جامعه ترکیه عمدتا به عنوان سنت و جامعه عاطفی در ازدواج منعکس شده است.بالا بودن سطح ایگو،گام برنداشتن، تقدیر و تشکر نکردن، عدم مهارت در اولویت بندی و به دست آوردن و مالکیت، مشکلات بسیار شایع در بین مشکلات ارتباطی است.

اگربا دید آگاهانه نگاه کنیم میبینیم در ارزش گذاریمان در اصل 80٪ از خطوط سنتی ما با حقایق علمی مطابقت ندارد. این واقعیت که ماهنوز نتوانسته ایم به جامعه اطلاعاتی منتقل شویم، نیز در زندگی و مشکلات ازدواج دیده می شود.

درسر لیست اشتباهاتی که زندگی مشترک را دشوار میکنند، عدم درک صحیح آن دسته از جوانانمان است که ازدواج میکنند در حالی که تفاوت بین زندگی مجردی و زندگی متاهلی را که با هم شروع کرده اند ودراین روش زندگی لزوم حساسیت های مختلف وجود دارد را درک نکرده اند.فردی که تماما من خواهد گفت بیخود نباید به ما شدن قدم بگذارد.

اپراتور عروسی ایرانی در ترکیه

با ازدواج زن و مرد در ابتدا تشکیل یک زندگی مشترک ، ادامه حیات با به اشتراک گذاشتن زندگی ها و این طرز زندگی و نهایتا با خشنودی به رضایت ختم شدن و ایمن نگهداشتن آن نباید فراموش شود.

امروزه در مبحث متاهلی آداب و رسوم اجتماعی و عادات ما با انتظارات ما از زندگی مشترک منطبق نیست.

به همین دلیل اگر جوانان به ازدواج فکر میکنند در ابتدابا کسب آگاهی از ازدواجی که روشنایی بخش به زندگی خانوادگی امروزه باشد ، باید شروع کنند.چرا که اگر مدیریت صحیح چیزی را میخواهید داشتن اطلاعات مرتبط با آن چیز یک ضرورت است.

یکی از جنبه های ازدواج های جوانان" از دو من یک ما ایجاد کردن" را مشاهده کردن است. انسانها می خواهند نزد همسرانشان زن و مرد بودنشان را در اولویت قرار دهند. این اولین و مهمترین اولویت برای ما شدن در ازدواج است. برای اینکه این موضوع را به زندگی واقعی وارد کنیم، افراد متاهل باید بتوانند دارایی های قبلی خانواده خود را در برنامه دوم قرار دهند و ارتباط خود را با پیش زمینه ها برقرار کنند. چرا که با ازدواج ،خانواده جدیدی تشکیل شده است منشا خانواده جدید به خانواده ای برمیگردد که قبل از این خانواده جدید در آن رشد کرده است و انسانها بخاطر خانواده شان که نه بلکه بخاطرتوانایی خانواده شدن خودشان باید از ازدواج خود آگاه باشند .

ارتباط با خانواده های ریشه ای باید به عنوان یک رابطه وفاداری حفظ شود.

دومین اولویت مهم مسیری که منجر به حضور ما شدن می شود، مالکیت یکدیگر همسران بصورت بی قید و شرط ، از جمله خانواده های آنها، در محیط های غیر خانه است. از آنجایی که شناخته شده است رابطه ازدواج اولویت اول در بین تمام روابط است و تنها رابطه ایست که با استفاده از تولید مثل نسل مشترک ایجاد میشود.

مراسم سفره عقد در ترکیه

سومین ایستگاه در مسیر ما شدن این است که انسانهایی که ازدواج میکنند عادت های خاصی را که در رابطه با زندگی مجردی داشته اند را ترک کنند و به جای آن عادت های مرتبط با ازدواج با توجه به زندگی مشترکشان قرار دهند. به عنوان مثال یک فرد مجرد میتواند تا ساعات نیمه شب با دوستانش همراه شود و کارهایی انجام دهد اما ازدواج با لزوم توجه و جدا کردن زمان برای همسر وضرورت سپری کردن زمان با او، این آزادی از میان برداشته میشود.

یکی دیگر از مهمترین موانع برای ماشدن در ازدواج ارتباطات آزاد است.همه چیز روشن، واضح و همانگونه که هست باید به اشتراک گذاشته شود.یکی دیگر از پایه های بسیار مهم ما شدن در مسیر زندگی مشترک همکاری متقابل بین همسران می باشد. چرا که انسان کامل و تماما بینقص وجود ندارد.

همچنین زنان و مردان استعدادهای متفاوت از هم دارند. اینها باید تحت نظر و مراقبت باشند و برای تکمیل رابطه ازدواج باید با صداقت و صمیمیت منعکس شود.یکی از توصیه های انعطاف پذیری مهم ما مربوط به شیوه زندگی است هر جوان متاهل باید بداند که والدینش نسل های گذشته هستند و سبک زناشویی حقیقت آن نسل است. اعمال همان شیوه در ازدواج جوانان با انتظارات فعلی، باعث دوری از مدیریت و پیشبرد زندگی مشترک میشود و مشکلاتی را ایجاد میکند.باید این را نیز بدانیم که کشوری هستیم که شیوه های زندگی و اولویت های فردی متفاوت بسیار زیادی داریم.

تمام موارد مربوط به گذشته اشتباه نیست اما همه اش صحیح هم نیست. به همین دلیل همپوشانی شیوه زندگی کنونی با انتظارات فعلی و مطابقت آن با مصالحه زوجها بسیار با اهمیت است.

یکی از توصیه های مهم ما به زوجها این است که آنها با دیدگاه حقیقت بی وقفه و بی تردید به زندگی نگاه نکنند. چرا که هیچ کس از روی حقایق زندگی دیگران به ازدواج رغبت کرده سند ازدواج را امضا نمیکند. در برنامه «برنامه آموزش مدرسه ازدواج» که ما آماده کردیم، یک جمله مختصر و مفید وجود دارد:" بدون وجود من، ما تشکیل نمیشود با ماندن در من،به ما نمیشود رسید."

عروسی ایرانی در سواحل آنتالیا

با توجه به اینکه زندگی متاهلی،شیوه زندگی به اشتراک گذارنده و انطباق گرا است فراموش نکنید اصرار و پافشاری در من بودن رسیدن به ما شدن را سخت میکند. به این مورد نیز دقت کنید که بدون گام برداشتن برای هماهنگی ،سازگاری نمی تواند رخ دهد.موفقیت در ازدواج یک زوج وابسته به قدمهایی است که در مقابلش و به این منظور برداشته میشود و انطباق با انعطاف پذیری که نشان داده شده است میباشد.نباید فراموش کرد که بدون درک نمی توان فهمید. به همین دلیل زوجها با آگاهی ازدرک صحیح یکدیگر باید برای پیشبرد زندگی مشترک تلاش کنند. نباید نادیده گرفته شود که رابطه اعتماد و احترام قبل از عشق به وجود می آید و ازدواج آنها را تضمین می کند.

این یک قانون در زندگی انسان است که هر رابطه از طریق هماهنگی متقابل بوجود می آید البته هر کس نمی تواند با دیگری خود را انطباق دهد. برای این انطباق باید حداقل برخی ازپایه های مشترک افراد، حداقل اشتراک را داشته باشند. بنابراین زوجها قبل از ازدواج باید یکدیگر را به خوبی بشناسند. با یکدیگر صادق باشند و بنابراین برقراری روابط مبنی براعتماد سالم مهم است. علاوه بر این، در طول فرآیند ازدواج باید از هر نوع شکست و مخصوصا گشودن راه برای دلشکستن اجتناب شود و ازدواج بدون ایجاد دلهره تضمین شود. اگر گامها با درک و تفکر انتخاب و برداشته شوند،این مورد در زندگی مشترکی که تشکیل میشود بسیار موثر بوده و برای سالم بودن ازدواج راحتی و اطمینان مهمی را فراهم می کند.

این نیز باید گفته شود که زوجهایی که برای ازدواج درمانی نزد ما میآیند در بین مشکلاتشان خود بزرگ بینی، عدم انعطاف پذیری سازگار ،وسواس های خانوادگی منعکس شده در ازدواج از سوی بزرگان خانواده ، نقص در ارتباطات همچنین انباشت مشکلات زناشویی به علت نداشتن مهارت حل مساله،عدم هماهنگی و انطباق جنسی،عدم توانایی در به اشتراک گذاری و حقایق فردی ناسازگاری و درگیری های ناشی از میل به روابط زناشویی بیشترین حجم مشکلات را شامل میشوند. و تنها چیزی که مورد نیاز است، صداقت و انعطاف پذیری متقابل است.

این یک واقعیت است که ما جامعه ای هستیم که تنهایی را دوست نداریم. خانواده بودن هم زمان یک نیاز روانشناختی ویک نیاز انسانی است. زندگی متاهلی در اصل به اندازه ای که افراد فکر میکنند دشوار نیست. مطمعن باشید که آنچه ازدواج را دشوار است کمبود اطلاعات افراد ، شرطی شدنهای اشتباه و عادات است. آنها انعطاف پذیری کافی برای انطباق نشان نمی دهند. چگونه دو مایعات در یک مخزن ترکیب می شوند انسانها نیز سیالیت و نرمی را نشان می دهند به این صورت آنها می توانند به یک زوج سازگار و یکپارچه تبدیل شوند. با عشق...

عروسی لوکس ایرانی در هتل در آنتالیا

https://www.weddingcityantalya.com/

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp