هر دختر جوان درباره یک عروسی افسانه ای رویا پردازی میکند

اگرقصد ازدواج دارید می توانیم عروسی ساحلی را برای شما برگزارکنیم

آماده شدن برای ازدواج

کسی که آماده شدن را بلد نباشد برای شکست آماده میشود. انسانهای زیادی در حالی که برای آماده شدن برای مشاغل، زندگی حرفه ای یا برای یک مسابقه ورزشی سالهای زیادی زمان صرف میکنند

به طریق شگفت آوری آماده شدن برای ازدواج که شاید یکی از مهمترین مسائل زندگی انسانی است یا شاید هم مهمترین آنهاست حتی به ذهنش نیز خطور نمیکند. آمادگی ناکافی احتمال طلاق را افزایش می دهد.

با توجه به اینکه نرخ طلاق در حال افزایش است حتی کسانی هستند که استدلال می کنند که قبل از ازدواج باید همه باید دیپلم مدارس ازدواج را دریافت کنند.زمانی که به سطح آموزش عمومی جامعه مان توجه کنیم این توقع به نظر من واقعی نمیآید. حتی اگر به یک مدرسه ازدواج هم نروید چیزهایی که به تنهایی بتوانید انجام دهید نیز وجود دارند. درسایت اینترنتی ما برای انتشار مقاله ها و نوشته های زیادی که در این زمینه مفید هستند تلاش میکنیم. در این مقاله، مشکلات بالقوه ای که در محدوده آموزش ازدواج می تواند مورد توجه قرار گیرد، توضیح داده خواهد شد.

در ایالات متحده آمریکا نزدیک به نیمی از ازدواجها به طلاق می انجامد. با توجه به داده ها از موسسه دولتی آمار ترکیه به طور کلی در سال دوهزار و چهار،در حالی که ششصد و هفتاد و دو ممیز هشتصد و هفده زوج ازدواج میکردند هشتاد و هشت ممیز هفتصد و سی و شش زوج به پایان زندگی مشترک خود رسیده بودند. حتی اگربه اندازه نرخ طلاق در کشورهای غربی بالا نباشد هم در سالهای اخیر سرعت بالا رفتن میزان طلاقها افزایش یافته است.در حالی که یک چهارم طلاقها با دادرسی در طی مدت کمتر ازیک ماه انجام میشوند یک چهارم طلاقها نیز در مدت دادرسی نه ماهه انجام میگیرند.حتی بعد از تصمیم به طلاق یک دوره روند ناراحت کننده طولانی مدت در انتظار زوجها میباشد.

اگر فرزندی هم باشد برای انجام صحیح ترین گرینه برای فرزند حتی اگر زن و مرد طلاق هم گرفته باشند تمام طول زندگیشان ناگزیر از تحمل شرایط هرچند ناراحت کننده برای داشتن یک شکلی از ارتباط بینشان میباشند.به خاطر تمام این موارد جدی نگرفتن آمادگی برای ازدواج نباید مفهومی خیلی رایج باشد.بسیاری از زوجها بدون اینکه در مورد موضوعات اساسی بسیاری صحبت کنند در مورد ازدواج با یکدیگر تصمیم میگیرند.به عنوان مثال توقعات در مورد فرزندان، نقشهای زن و مرد، تفکرات و نظرات یکدیگر در مورد روشهای حل مساله را بسیاری از زوجها قبل از ازدواج نمیدانند.

مکانهای عروسی ایرانی در آنتالیا

ازدواج در عین حال که یکی از زیبا ترین تلاش ها در زندگیست در همان زمان یکی ازموارد با بیشترین ریسک نیز میباشد.

با توجه به اینکه سطح تحصیلات و کارشناسان مرتبط با این موضوع افزایش یافته است،زوجها رفته رفته هرچه بیشتر از مشاوره قبل از ازدواج و آموزش استقبال و بهره مند خواهند شد.ذاتا عقل نیز همین را تصدیق میکند.

آیا برای ازدواج آماده ام؟

تز پایان نامه مربوط به آماده بودن یا نبودن دانشجویان دانشگاه برای ازدواج به نتایج ارزشمندی منتهی شده است.چیزی که مشاهده میشود این است که بزرگسالان آینده متفاوت از نسل گذشته، کسانی که پدر و مادر خواهند شد،قبل از اینکه آماده ازدواج شوند،داشتن زندگی مجردی طولانی مدت و لزوم تجربه وجه های متفاوت زندگی را در نظر دارند و در این مورد فکر میکنند. باز هم متفاوت از نسل گذشته آمادگی برای ازدواج هم زمان با آمادگی برای طلاق صورت میگیرد!

یعنی در کنار آمادگی برای ازدواج مسیر آمادگی برای طلاق نیزاز هم اکنون قرار دارد این یکی از نکاتی است که ذهن جوانان را به خود مشغول کرده است. چه کسی می داند شاید افزایش نرخ طلاق باعث می شود جوانان در نردیک شدن به یکدیگربیشتر محتاط باشند.شاید هم نسلهای جدید خبردار از همه دنیا، ممکن است فکر کنند که زندگی ازدواج برای آنها در کشف بسیاری از چیزهایی که منتظر کشف هستند مانع ایجاد خواهد کرد.

مناطق مشکل احتمالی

بسیاری از زوجها به اشتباه با باوربه اینکه عشقشان برای زمانهای سختی و مشکلات کفایت کننده میباشدازدواج میکنند.

بهترین برنامه ریز عروسی ایرانی در آنتالیا

هرچقدر هم که عشق مهم باشد اگر زوحها برای داشتن یک ازدواج موفق مهارت اساسی و نگرش صحیح نداشته باشند به تنهایی عشق نمیتواند ازدواج را نجات دهد. ازدواجهایی که برای مدت طولانی دوام می یابند، با ابرازاحترام زوجها به یکدیگر، آموزش خود در مورد چیزهایی که ازدواج را به موفقیت خواهد رساند و توسعه مهارتهایی که ارتباطات را قوی تر خواهد ساخت تضمین میشود. برای بسیاری از زوجها سخت ترین سالها پنج سال اول ازدواج میباشد قبل از پایان پنج سال اول زندگی مشترک مشکلاتی که بسیار دیده میشوند در زمینه های ذیل رخ میدهند:

  • ایجاد توازن در کار و خانواده
  • فرکانس روابط جنسی
  • بدهی ها
  • شاغل بودن یا نبودن شوهر
  • مسائل اقتصادی
  • توقعات در مورد کارهای داخل خانه
  • سوء تفاهم مداوم
  • ارتباطات ضعیف
  • مشکلات موجود با پدر و مادر یا پدر و مادر همسر
  • کم بودن زمانی که با یکدیگر صرف میشود

آگاهانه برای ازدواج آماده شدن،بسیاری از این مسائل میتواند به بحث گذاشته شود و زمانی که این مسائل به میان می آیند یا اگر قرار است به میان بیایند در مورد اینکه چگونه آنها دردست گرفته خواهد شد،برنامه ریزی ها از قبل میتواند انجام شود.در این صورت میتوان ابتدا به سراغ مواردی که بیشترین اثرات مخرب را دارند رفت و از تاثیرآنها اجتناب کرد.

عروسی لوکس ایرانی در هتل در ترکیه

چگونه میتوان برای ازدواج آماده شد؟

آمادگی برای ازدواج در مورد یک ازدواج موفق از طریق دوره ها،سمینارها ویا خدمات مشاوره برای زوجها انجام میگیرد. ارتباطات مبتنی بر آموزشها، تضادها را تحت کنترل داشتن با محوریت توسعه مهارتهای حل مساله و مهارت تصمیم گیری انجام میگیرند . از طرفی برای داشتن روابط رضایت بخش اطلاعاتی که بسیار مهم است، گرایش و تمایل ، انتظارات و توسعه ویژگیهای متفاوت رامیتوان در نظر گرفت.

یکی از اهداف بسیار مهم آمادگی برای ازدواج، دادن این فرصت و امکان به هریک از زوجین است تا بدانند تا چه حد و به چه درجه ای آمادگی دارند. از طرفی در زمینه آگاه بودن آنها به نقاط قوت و ضعف رابطه شان به آنها یاری میرساند.

در ارزیابی این فاکتورها زوج شاید به کاهش سرعت روابطی که به یک طریق خارج از کنترل سرعت گرفته بود تصمیم بگیرند وبرای فکر کردن در مورد ارتباطاتشان با جدیت بیشتری فرصت بیابند. به گفته دیگرآموزش قبل از ازدواج آمادگی زوجها را نه صرفا برای یک عروسی بلکه جهت دشتن یک زندگی مشترک تضمین میکند. هدف آن توسعه مهارت ها در زمینه ارتباطات، دوستی، تعلق خاطر ، نزدیکی، حل مسئله است.

موضوعات زیر با کار بر روی این مهارت ها توسعه می یابد:خانواده ای که در آن رشد کرده است، گذشته هریک از زوجها،تضادها، بودجه، بهره برداری از زمانهای آزاد و سرگرمی، موضوعات مورد علاقه،توقعات مرتبط با نقشهای جنسیتی، راه ارتباطی زن و شوهر با یکدیگر، نگرش ها و انتظارات در مورد حرفه، جنسیت و احساساتی بودن، نگرش ها و اندیشه ها در مورد پدر ومادر شدن و رسیدگی به فرزند، ارزشها و انتظارات مذهبی یا معنوی در نهایت، مستقیما آماده گی برای عروسی .

https://fa.weddingcityantalya.com/

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp