تصمیم گیری برای ازدواج، قدم اول است.بعد از آن ... به اشتراک گذاری است

آرزوی هر دختر جوانی داشتن یک عروسی رویایی در سواحل مدیترانه است

..کلمه عبور مکالمه متقابل در روابط: بگویید

بیان آزادانه افکار و احساسات، نمایانگر یک رابطه سالم است.نحوه بیان افکاری که از ذهن شما عبور میکنند،دوست خوب بودن شما و

همسرتان ویا دشمن شدن شما با هم را نمایان میکند. اصول اساسی و اسرارهایی که من در حال حاضر در مورد آن صحبت خواهم کرد، برای شما جهت حفظ رابطه .تان به عنوان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند راهنما خواهد بود

اصل 1 بگویید: هر آنچه که از ذهنتان عبور کند بگویید. نگرانی های خود را، ترسهایتان را و خواسته هایتان را به زبان بیاورید.برای اینکه به موضوعات مهم برای شما، همسرتان نیز اهمیت دهد، باید انتخابها و ترجیحات خود را با او در میان بگذارید.

دکوراسیون عروسی پارسی در ترکیه

اگر در یک موضوع نگرانیهایی داشته باشید و این را به زبان نیاورید، همسرتان از مشکلات و خواسته های شما اصلا خبردار نخواهد شد.هر احساستان را به روشنی با او درمیان بگذارید،این موجب بوجود آمدن یک پیوند وابستگی بینتان شده،این هم تضمینی برای قوی تر شدن و عمیق تر شدن پیوند میان شما خواهد بود.

الف) واقعا بگویید: ارتباط غیرمستقیم درحال تشکیل با سر نخ دادن ها،یک استراتژی با ریسک بالا و امیدواری کم است.احساسات و خواسته های تان را در هر زمان به روشنی بیان کنید. گاهی اوقات "همه چیز را بیان کردن" مردان یا با کارتهای آشکار و رو کرده بازی کردن ،میتواند منجر به درک متناقض ازمرد قوی و ساکت شود.

لذا با توجه به اینکه متاهلی و رابطه موضوع مورد بحث ماست، کلمات ساکت و قوی کلماتی بسیار متضاد با یکدیگر هستند. ساکت بودن در متاهلی نشانگر قوی بودن که نه بلکه نمایانگر ضعیف بودن و کمبود اعتماد به نفس میباشد.اگر بدون اینکه احساسات و کارتهایتان را رو نکرده به مضمون گاوچران تنها صادق بمانید،فراموش نکنید که متاسفانه در پایان فیلم آن گاوچران تنها باز هم تنها خواهد ماند.

ب) ازامیدوار بودن و هیجان زده بودن دوری کنید:امیدوار بودن به اینکه همسرتان هرچه که از ذهنتان عبور کند را بخواند هم افکار شما و هم افکار همسرتان را به هم میریزد دقیقا مانند گمان کردن اینکه آنچه از ذهن همسرتان عبور کند را شما میدانید. جایگزین موضوعات امیدواری و هیجان داشتن، بیان کردن و سوال کردن است. تلاش برای حدس زدن احساسات و افکار همسرتان یک تنش غیر ضروریست و مشکل ایجاد میکند.در اینصورت از او سوال کنید در مورد سوالی که در ذهنتان است با صدای بلند سوال کنید.

ج) از"تو می دانی، به نظرمن" ها مراقب باشید : هنگامی که شما فکر می کنید که به همسرتان نظر خود را در مورد یک موضوع خاص قبلابیان کرده است، سخن خود را با، "تو می دانی، به نظر من" شروع می کنید. اگر اینگونه است به جای اینکه با "تو می دانی، به نظر من" شروع کنید،اگر نظر تان را مستقیم بیان کنید صحیح تر است. زیرا یک روش انتقادی است و منجر به دفاع ازخود شخص بصورت فوری در مقابل شما می شود.

د)خواسته های خود را مطرح کنید نخواستن هایتان را نه: وقتی آنچه نمیخواهید را بیان میکنید نگرانی های خود را میتوانید به زبان آورید اما به این روش نمیتوانید خواسته های خود را بیان کنید.بیان کردن آنچه نمیخواهید به یک فرد همانند این است که به جای اینکه یک عکس رنگی به او بدهید نگاتیو فیلم را به او بدهید.در نگاتیو فیلم رنگهای اصلی عکس وجود ندارد بنابراین به فرد بیننده در مورد عکس اطلاعات روشن نمیتواند ارائه نماید.

عروسی رسمی ایرانی در ترکیه

به جای اینکه به همسرتان نگاتیوهای سخت را بدهید، مثبت را بدهید ،یعنی آنچه که میخواهید را به او بگویید.

اگرمتوجه شدید در حال استفاده از جمله ای که با"نمیخواهم" شروع میشود هستید در همان لحظه اینکه چه میخواهید و چه چیزی را ترجیح میدهید را به سخنان خود اضافه کنید.

ر) درخواست کنید نه شکایت:شکایتها به گذشته ربط دارند و ناامیدی ایجاد میکنند،زیرا گذشته قابل تغییر نمیباشد.خواهش ها خواسته های شما را بیان میکنند صحبت شما در مورد آینده را نشان میدهد وبرای بهبود وضعیت کنونی تان راه را نشان میدهد. شکایتها گاها به عنوان سوال در مقابل شما ظاهر میشوند. اگرجملاتی به شکل " چرا....نمیتوانی انجام دهی؟" را شنیدید، دقت کنید.

در این سوال مخفی در اصل یک شکایت پنهان شده است. درخواست ها سوالهای صحیح را مطرح میکنند.به عنوان مثال :"آیا تمایل داری این درخواست مرا انجام دهی؟"یک درخواست همیشه میتواند پذیرفته شود اگر از صمیم قلب باشد یا اینکه اگر یک رودر رویی واقعی موضوع مورد بحث باشد:" اگر .... انجام دهی،من هم ....:

https://fa.weddingcityantalya.com/

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp