میتوانید در مورد ازدواج رسمی در ترکیه ازما اطلاعات دریافت نمایید

شرکت ما برنامه ریز ازدواج رسمی برای مردم از هر جای کشور میباشد

همانند ازدواج اشخاص مختلف با افراد ترک, افراد خارجی هم میتوانند در مقابل مقامات ترکیه ازدواج نمایند. بر همین اساس سه شرط پیش روی ما خواهد بود :

1- ازدواج یک خارجی با فرد دارای ملیت ترک

2- ازدواج دو فرد دارای ملیت یکسان در ترکیه

3- ازدواج افراد دارای تابعیت مختلف در ترکیه

اگر دو فرد خارجی در داخل مرز های ترکیه تصمیم به ازدواج گیرد,قوانین و حقوق ترکیه بر مراسم و ازدواج آن ها صادق خواهد بود, یعنی ازدواج باید در مقابل فردی از دولت ترکیه برگزار شود.

اگر قانون 5718 حقوق اختصاص بین المللی و اصول حقوق قانون ازدواج و حکم های رایج مورد بررسی قرار بگیرد افراد باید ابتدا دارای سند ازدواج باشند.دارا سند ازدواج بودن افراد توسط حقوق ملی افراد سنجیده میشود. این وضعیت با دریافت برگه ازدواج و برگه تولد از کنسول گری یا سفارت قابل اثبات است و برای تشخیص مجرد بودن افراد باید برگ وضعیت مدنی گرفته شود.

برگه های مورد نیاز :

  • 4 قطعه عکس (همانند عکس پاسپورت)

  • یک بیان نامه ازدواج دو طرفه, طرف امضا کننده اگر در زبان ترکی تسلطی ندارد بیان نامه باید در زبان خودش ترجمه شده و توسط یک مترجم معتبر امضا شود و تایید شود.

  • کاغذی مبنی بر سالم بودن افراد و نداشتن هرگونه منع سلامتی برای ازدواج از مرجع معتبر و رسمی

  • کارت شناسایی, در صورت نبود پاسپورت و برگه تولد دارای تاییدیه از طرف کنسول گری ( اگر به زبان ترکی نباشد باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه و تایید شود )

  • برگه ای مبنی بر مجرد بودن فرد

  • سندی مبنی بر عدم داشتن هرگونه منعی برای ازدواج از طرف فرد مربوطه

برگه های ذکر شده در بالا برای افراد خارجی باید تماما توسط کنسول گری مهر و تایید گردد. باید توسط وزارت امور خارجه نیز تایید گردد.

برای معتبر دانستن ازدواج در ترکیه باید تمام مقررات طبق قانون ترکیه انجام گرفته باشد.باید طبق قانون ترکیه افراد باید بالای 18 سال , نبودن ازدواج فامیلی , ازدواج فقط با یک نفر و متاهل نبودن با چندین نفر, نبودن هرگونه منعی برای ازدواج از نظر قانون و نبود هرگونه منع سلامتی برای ازدواج همه و همه از شرایط ازدواج در ترکیه میباشد

عقد رسمی در آنتالیا ترکیه

دو خارجی دارای ملیت یکسان برای ازدواج در ترکیه با دو انتخاب روبرو میشوند.این افراد همانند ازدواج در کنسول گری کشور خودشان در ترکیه میتوانند از کنسول گری با کسب اجازه های مختلف در مقابل فردی از دولت ترکیه میتوانند ازدواج کنند و موارد و برگه های ذکر شده در بالا برای این زوج ها نیز دارای اعتبار است.اگر افراد تصمیم به ازدواج در مقابل مقامات ترکیه بگیرند نیز همانند شرایط بالا باید برگه هایشان آماده شود و ازدواجشان مطابق با قانون دولت ترکیه انجام خواهد شد. همچنین اگر افراد تسلطی بر زبان ترکی نداشته باشند باید دارای یک مترجم باشند و تمام گفته های عاقد را به زبان آن ها ترجمه کند زیرا هر دو طرف باید رضایت داشته باشند و باید اطلاع داشته باشند که چه شرایطی را قبول میکنند. برای اطلاع رسانی مبنی بر ازدواج طرفین به مقامات کشور خود به آن ها سند ازدواج و فرمول B را استفاده کرده و باید ازدواجشان را رسمی کنند.

طلاق خارجی هایی که در ترکیه با عقد رسمی ازدواج کرده اند

قانونی مبنی بر شکایت برای طلاق در کشوری که ازدواج کرده اند وجود ندارد. زوج هایی که در ترکیه ازدواج کرده اند میتوانند در کشور خودشان تقاضای طلاق داده و شکایت خود را ارائه دهند.

اما سبب و دلایل طلاق آن ها تابع قوانین حقوق خود آن کشور است.

اگر زوج ها دارای ملیت یکسان نباشند,قوانین اقامتگاهشان, در صورت نبود آن, قوانین کشورشان و در صورت نبود آن قوانین ترکیه اعمال خواهد شد.

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp