مراسم ازدواج در سواحل آنتالیا

اپراتور عروسی با تجربه برای عروسی سنتی بین المللی

ازدواج و عروسی در خارج از کشور

در زمانهای معاصر ازدواج در خارج از کشور ، به عنوان یک روند رو به رشد در بین زوجها مطرح شده است.

تعداد زوجهایی که این روزهای خاص را فراموش نشدنی کردن،دونفره و یاهمراه با خانواده و گروه دوستان درمناطق عجیب و غریب دنیا، با مراسم عروسی سنتی منطقه ازدواج کردن را میخواهند،روز به روز بیشتر میشوند.

هر زوجی که بخواهند آیا میتوانند در خارج از کشور ازدواج کنند؟

بله. هر زوج هموطن ترک که ازدواج در خارج از کشور را بخواهد میتواند با مراجعه به کنسولگری های ترکیه ازدواج کند.

در کشوری که ازدواج انجام میگیرد، در شهر و یا نزدیک آن اگر کنسولگری ترکیه نباشد، با ارائه برگه رسمی اخذ شده از مقامات معتبر کشور خارجی که به زبان ترکیه دراداره امور خارجه ترجمه شده است به اداره نفوس ازدواج انجام میگیرد.

زوجهایی که ازدواج در کنسولگری های ترکیه موجود در شهرهای رمانتیکی مانند رم، پاریس،نیویورک،بانکوک را میخواهند، نسبت به کشوری مه برای ازدواج انتخاب میشود مجبور به اعمال تغییرات میباشند.

لازم به ذکر است کنسولگری های ما با فرستادن افسران مجاز، ازدواج رسمی را به انجام میرسانند.

قوانین مربوط به ازدواج در خارج از کشور

عروسی پارسی در آنتالیا

اوراقی که از شما خواسته میشوند

گواهی مجوز ازدواج-گواهی تجرد- از اداره مدیریت نفوس یعنی از مقام وابسته گرفته شده است. این برگه ازترکیه - با آپوسیت شرحی و توضیحات - باید آورده شود. در غیر این صورت کارها 1ماه به طول میانجامد.

. معرفی نامه ثبت نام نفوس: از مدیریت نفوس اخذ میشود.این برگه را نیز از ترکبه با آپوسیت شرحی باید بیاورید .

معرفی نامه بین المللی تولد از مدیریت نفوس دریافت میگردد.

محل اقامت -از رئیس مربوطه گرفته و ثبت رسمی انجام میشود.

کارت هویت ، فتوکپی های پاسپورت و اصل آنها

چهار عدد عکس گذرنامه جدید تهیه شده

آپوسیت شرحی چه میباشد؟

این یک سیستم تأیید سند است که اجازه می دهد تا صحت یک سند قانونی در یک کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد از جایی که شما آن سند را تامین کرده اید، ارائه شده است

پس از انتخاب کشور از بین کشورهایی که اوراق خواسته شده تقریبا در آن کشورها یکسان است،دریافت تایید از کنسولگری مرتبط سودمند خواهد بود.

برگه هایی که در بالا آنها را شرح دادیم نیز از سوی کنسولگری ترکیه قابل دریافت میباشند.

فقط اینکه با توجه به پروسه زمانی یک ماهه دریافت این اوراق در صورتیکه انها را همراه خود از ترکیه دریافت کرده باشید میتواند مدت زمان انجام کارها را کاهش دهد.

بعد از اتمام تهیه برگه هایی که در بالا توضیح دادیم،با مراجعه به کنسولگری مد نظر،مجوز روز ازدواج دریافت میگردد.

با توجه به اینکه دریافت مجوز ازدواج از اموراتی نیست که متقاضی زیادی داشته باشد، دریافت اجازه برای روز ازدواج راحت خواهد بود.

باز هم با تماس تلفنی با کنسولگری روز ازدواجتان را تایید کنید. همراه داشتن دو نفر شاهد را فراموش نکنید. اگر نتوانید این کار را انجام دهید مامورین کنسولگری برای شما این کار ار انجام خواهند داد هرچند نمیتوان گفت که آنها برای اینکار مشتاق هستند.

بخاطر ازدواجتان در کنسولگری به مقامات رسمی ترکیه بصورت اتوماتیک اطلاع داده می شود.دیگر شما کاری برای انجام دادن نخواهید داشت.

- برای ازدواج در کنسولگری خارج از کشور هم عروس و هم داماد باید شهروند جمهوری ترکیه باشند کنسول مجاز به انجام ازدواج خارجیان نیست.

اگر می خواهید در حضور مقامات خارجی از خارج از کشو،ر ازدواج کنید، باید روش هایی را که در آنجا وجود دارد، بررسی کنید.

به عنوان مثال، موریس، سیشل، ماداگاسکار، باهاماس، کارائیب، بالی، کیوست و لاس وگاس نمونه هایی از مکانهایی هستند که توریزم ازدواج را برگزار میکنند.

حتی در بعضی از مناطق ازدواج همجنس گرا و لزبین می تواند انجام شود. سپس انتخاب دوم شما باید ازدواج رسمی باشد.

برای ازدواج در کلیسا ، مسیحی بودن وبرای ازدواج در کنیسه یهودی بودن شرط میباشد.

برای اثبات این نیز اسناد تعمید و غیره ضروریست. اگر مسیحی و یا یهودی نیستید برای ازدواج "ثبت نام عروسی" از طرف مقام رسمی انجام خواهد شد.

یک مورد دیگر نیز هست که باید توجه کنید. آن هم معتبر بودن "گواهی ازدواج" در تمام دنیاست.

در لاس وگاس،در مائویی هیچ برگه خاصب از شما خواسته نمیشود فقط با پردخت یک مبلغ معلوم انجام شده و گواهی ارائه شده در هیچ جای دنیا معتبر نمیباشد. به این موارد دقت کنید...

برگه هایی که مقامات خارجی درخواست میکنند در کل میتوانند کمی با یکدیگر متفاوت باشند.اما کارت شناسایی عکس دار ،برگه ای مه شریط اجتماعی شما را برای ازدواج مساعد معرفی میکند،گواهی تولد و گذرنامه تقریبا به عنوان موارد مشترک در تمام مکانها درخواست میشوند.

در خارج از کشور معمولا برگه گزارش سلامتی و یا عکس ضروری نیست. تنها شرط ضروری که ممکن است درخواست شود این است که مابین روزی که درخواست میکنید با روزی که وارد کشور شده اید فاصله زمانی معین -2 روز تا 1هفته- باید باشد.

دیگر اینکه به دلیل تامین اوراق در ترکیه ،تمامی این اوراق را در خارج از کشوردر یک کنسولگری که" آپوسیت شرحی" انجام میشود به زبان کشور خارجی ترجمه شده ومهر کنسولگری داشته باشد طبیعتا این کار را باید انجام دهید تا اوراق شما اعتبار لازم را کسب کنند.

بعد ازاتمام مراسم عروسی ، متاسفانه کار شما پایان نیافته است. باید این ازدواج را به مراجع ترکیه اطلاع دهید. بخاطر همین اگر در خارج از کشور زندگی میکنید کنسولگری و یا خود شما در مدت 2 ماه در ترکیه به همراه تمامی اوراق در مدیریت نفوس اطلاع رسانی انجام دهید تا ازدواج شما اعتبار دریافت نماید.

در غیر این صورت مجبور به پرداخت جریمه نقدی خواهید بود.با توجه به مواردی مه گفته شد چون در کنسولگری ترکیه ازدواج میکنید کنسولگری تمام مراجع رسمی ترکیه را مطلع خواهد کرد.

اگر زوجها ذاتا در خارج از کشور زندگی میکنند:

با برگه هایی که دربالا به آنها اشاره کردیم شخصا به کنسولگری مراجعه کرده و برگه اعلام درخواست ازدواج را پرکرده و امضا میکنند.

مقام مرتبط با این درخواست- کنسولگری - برگه های زوجین را به مقامات مربوطه در اداره نفوس ارسال میکند، برای ازدواج آنها وجود یا عدم وجود مانع را بررسی میکنند واطلاعات لازم را کسب میکنند.

دقت:

- فقط در صورتیکه زوجها هر دو هم وطن ترکیه باشند، در کنسولگری ازدواج آنها صورت میگیرد.

- در ازدواجی که در کنسولگری انجام میگیرد برای زن و مرد باید شاهد همراه با شناسنامه حضور داشته باشد.سند ازدواج بین المللی متعاقبا به زوج هایی که عقد ازدواج آنها در کنسولگری انجام شده است داده می شود.

- طبق قانون مدنی ترکیه، مرد نمی تواند نام خانوادگی زنش را بگیرد. یک شهروند ترکیه باید نام خانوادگی همسرش را بگیرد. . با این حال، اگر زن بخواهدهمراه با نام خانوادگی شوهرش ،نام خانوادگی قبل از ازدواجش را نیز داشته باشد ، باید تقاضای پرونده حفاظت از نام خانوادگی قبل از ازدواج را امضا کند.

- در قواعد حقوقی کنسولگری،برای ازدواج هایی که در کنسولگری صورت میگیرد باید در مدت 10 روز پس از ثبت نام برای درخواست تشکیل خانواده، از اداره مدیریت نفوس که افراد ذیصلاح ثبت می شود ،ازصلاحیت مرد مطلع شود.

- شهروندان ترکیه که در حضورمقامات محلی ازدواج کرده اند باید ظرف دو ماه برای ثبت ازدواج در اداره مدیریت نفوس در ترکیه به کنسولگری مراجعه نمایند.

- هنگامی که مدرک ثبت ازدواج دراداره مدیریت نفوس وابسته به دست می آید، یک کارت شناسایی جدید به نمایندگی از طرف مربوطه صادر می شود سند ازدواج را می توان دستی دریافت کرد یا از طریق پست به آدرس ارسال کرد، این روند یک تا سه ماه طول می کشد

بهترین طراح عروسی در آنتالیا

اعلام ازدواج یا ثبت نام ازدواج:

می تواند بصورت شخصی یا پست الکترونیکی ثبت نام انجام شود.برخی از کنسولگری ها پست الکترونیکی را قبول نمی کنند. لطفا تلفن کنید و بپرسید.

فرآیند ثبت نام ازدواج با مراجعه به نزدیکترین کنسولگری شهر که ازدواج انجام می شود شروع می شود.

اسناد مورد نیاز:

- - پرونده درخواست ثبت نام ازدواج و امضا شده توسط یکی از همسران (به دست آمده از کنسولگری

- فتوکپی گواهی ازدواج همراه با اصل آن (یا نمونه گواهی شده از دفتر ازدواج

- اصل سند ازدواج هر دو زوج و فتوکپی آنها .اگر یکی از زوجین خارجی باشد برگه تولد-(گواهی تولد)- ویا کارت شناسایی که در کشور خود آن را استفاده میکند.

ازدواج خارجیان در داخل و خارج از کشور:

اگر یکی ازطرفین ازدواج یک ملیت خارجی یا یک ملیت دوگانه داشته باشد، ازدواج باید در دفتر مربوطه برگزار شود.

پس از ازدواج در خارج از کشور، فرستادن یک عدد اصل سند ازدواج در مدت یک ماه به کنسولگری ضروری می باشد.

درثبت نام ازدواج ،اگریکی از طرفین ازدواج دارای ملیت دوگانه باشد فقط طرفی که ملیت ترک دارد در کنسولگری ثبت نام میکند.

اگر هر دو طرف دارای ملیت دوگانه باشند، اعلامیه ازدواج باید به کلیۀ کنسولگری که به آن مرد متصل است فرستاده داده نشوند، ازدواج نامعتبر نیست، اما با توجه به اخطار اعلام شده، مجازات پرداخت می شود.

شهروندان ترکیه که در خارج از کشور ازدواج می کنند می توانند به آدرس ثبت نام مراجعه کرده و فرم ثبت نام ازدواج و فرم ثبت نام سند ازدواج را از صفحه بانک فرم تهیه نمایند.

اسناد مورد نیاز:

- فرم تقاضای ثبت نام همسر و امضاء شده توسط یکی از همسران

- اصل برگه ازدواج- ویا دریافت برگه از مدیریت ثبت ازدواج - و فتوکپی هایش

-اصل شناسنامه هر دو زوج و فتوکپی آنها. اگر یکی از زوجها تابعیت خارجی داشته باشد سند تولد و یا مدرک شناسایی که شامل نام پدر و مادر،محل و تاریخ تولد فرد باشد.

- در صورتیکه فرد طلاق گرفته باشد متن کامل مدرکی که ثابت کند فرد ممنوعیت قانونی ازدواج ندارد از دادگاههای ترکیه و یا اصل مدرک تاریخ پذیرش جدید که صادر شده از مدیریت نفوس می باشد.

- اگر زن ترک 300 روز پس از تاریخ طلاق انجام گرفته، ازدواج کرده است مدرک اثبات کننده اتمام زمان عده در هنگام ازدواج

- تقاضای فرم درخواست ثبت نام ازدواج و شامل اطلاعات در مورد هر دو همسر

- اگر زن بخواهد از نام خانوادگی قبلی خود محافظت کند، درخواستی برای محافظت از نام خانوادگی قبلی او شکل می گیرد.

- سند نفوس جدید وسند ازدواج بین المللی 6 عکس رنگی هر دو زوج -(4 عکس رنگی طرف با ملیت خارجی کافی است- و 6 عدد "اعلامیه ازدواج" امضا شده توسط طرفین ازدواج

- اصل سند نفوس،برای خارجیان پاسپورت، از کنسولگری خودشان و یا اگر مقیم کشوری است از مقامات محلی تهیه برگه تولد تایید شده-گواهی تولد-

- گزارش سلامتی-در صورتیکه یکی از زوجها بخواهد-

-4 عدد عکس گذرنامه

- سند رسمی نشان دهنده وضعیت تاهل آنها

اگر یکی از زوجها دارای یک ملیت دوگانه (هم ترک هم خارجی) باشد برای این ازدواج به کدام مقام مراجعه خواهد کرد؟

در صورتیکه یکی از زوجها ملیت خارجی و یا دارای یک ملیت دوگانه باشد ازدواج در دفتر مربوط به کشور مرتبط انجام خواهد شد.

ازدواج خارجی ها در ترکیه

در ترکیه ازدواج یک فرد با ملیت ترک با یک بیگانه یا دارای تبعیت خارجی یا دوشهروندان غیر ترکی در ترکیه، میتوانند در حضور یک افسر ازدواج مجاز، ازدواج کند.

دو خارجی که ملیت یکسان داشته باشند اگر قانون ملی خودشان اختیار داده است، می توانند همانند ازدواج در مقابل مقامات ترکیه،میتوانند در حضورنماینده دولت ترکیه نیز ازدواج کنند.

استفاده از رویه درخواست های ازدواج خارجی ها که توسط دفتر ازدواج ترکیه پذیرفته شده است و مقررات اساسی و رویه این قانون مربوط به ازدواج شهروندان ترکیه در خارج از کشورنیز اعمال می شود.

در مورد آوردن گواهی مجوز ازدواج افسران ازدواج مجاز با کنسولگری طرف خارجی مکاتبه کرده این برگه ها را میتوانند با میانجیگری مدیریت تهیه نمایند.

ازدواج افراد بی ملیت یا با وضعیت نامعین :

درخواست افراد بدون ملیت یا پناهندگان به خارج از کشور که به طور منظم از وضعیت شهروندی برخوردار نیستند باید توسط افسران ازدواج پذیرفته شوند. عملیات در این جهت انجام می شود.

معنی ازدوج اینها چه پیدا شود و چه نشود، در ترکیه، اگر گواهی مجوز ازدواج بخواهد با ید به جمعیت دفاتر ثبت نام عمومی نفوس در ترکیه مراجعه کند در صورت عدم ثبت در نفوس با توجه به اطلاعات موجود که توسط مقامات به ثبت رسیده است در حضور مقامات امنیتی میتواند ازدواج خود را ثبت کند.

عروسی لوکس ایرانی در آنتالیا

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp