برگه های خواسته شده برای ازدواج رسمی در آنتالیا

برگه های مورد نیاز برای ازدواج برای افراد خارجی در ترکیه

قوانین ازدواج رسمی در ترکیه

1- ازدواج تا چه زمان زودتر میتواند انجام گیرد؟

دختر و پسر قبل از

سن 17 سالگی نمیتواند ازدواج کند .اما جوانان کمتر از 18 سال میتوانند با رضایت پدر و مادر ازدواج کنند.اما در موافق فوق العاده قاضی میتواند اجازه ازدواج زن و مرد 16 سال تمام را صادر نماید.اما در صورت امکان پدر یا مادر دختر و پسر باید شاهد باشند.

2- چه کسانی در چه مواردی نمیتوانند ازدواج نمایند ؟

کسانی که قدرت تشخیص ندارند نمیتوانند ازدواج نمایند(مگر با اجازه مراجع قضایی یا قانونی).کسانی که رابطه خویشاوندی درجه یک دارند نمیتوانند باهم ازدواج نمایند.کسانی که نمیتوانند اثبات نماییند که رابطه ازدواج قبلی خود را تمام کرده اند,در صورت نهان نبودن و حضور نداشتن,کسانی که حکمی دال بر فسخ ازدواج قبلی خود ندارند.در صورتی که ازدواج تمام شده باشد زن نمیتواند تا 300 روز ازدواج نماید.(تنها درصورتی که بچه دار شود این مدت میتواند تمام شود),در صورت مشخص نبودن حامله بودن زن از همسر قبلی و نیز درخواست دوباره زوجین برای ازدواج نیز میتواند باعث برهم خوردن این مدت زمان از طرف دادگاه باشد).بیماران روانی,اگر از سمت وزارت بهداشت دارای رای عدم ممانعت برای ازدواج نباشند نمیتوانند ازدواج نمایند.اگر گزارشی بر عدم وجود هرگونه بیماری برای ازدواج نیز وجود نداشته باشد نمیتوانند با یکدیگر ازدواج نمایند.

عروسی لوکس در آنتالیا

3- برای ازدواج به چه جاهایی, چگونه و کدام برگه ها نیازاست ؟

زوجینی که میخواهند با یکدیگر ازدواج نمایند,یکی از آن ها باید برای اقدام به ازدواج به محل ازدواج محل سکونت خود اقدام نمایند.اگر یکی از طرفین بیرون از شهر باشد,کسی که داخل شهر میباشد با دریافت گزارش دال بر سلامت و عدم وجود ممانعت برای ازدواج از پزشک خانواده میتواند اقدام به ازدواج نماید، و نیز باید از دفترخانه رسمی وکالت نامه گرفته ( که در وکالت باید مشخصات ثبت احوالی فردی که میخواهد با او ازدواج کند) 4 قطعه عکس نیز باید به کسی که باید ازدواج کند، ارسال نماید.

ثبت نام برای ازدواج با ارائه بیان نامه ازدواج توسط خود اشخاص یا وکلایشان امکان پذیر میباشد. در هنگام ثبت نام وجود طرفین و نیز قبول امضایشان ضروری میباشد و این امر توسط مامور ثبت انجام میگیرد.اگر ثبت نام بصورت گفتاری انجام گیرد، بیان نامه ازدواج باید در حضور مامور ذکر و خوانده شود و توسط مامور ازدواج امضا شده و تایید شود.

4- برای ازدواج کدام برگه های باید آماده و ارائه شود ؟

شناسنامه دارای عکس و فتوکپی آن : نشان دادن شناسنامه عکس دار الزامی میباشد.

فتوکپی شناسنامه عکس دار برای ارائه به مامور ازدواج و نیز عاقد الزامی می باشد.

بیان نامه ازدواج : این برگه برای ارائه به شهرداری در قالب دیحیتالی و در رایانه باید حاضر شود. و نیز این برگه نباید دارای هرگونه اثر پاک شدگی و نیز قلم خوردگی باشد.در صورت هرگونه رای دادگاه مبنی بر ازدواج این برگه نیز به بیان نامه الصاق خواهد شد.

6 قطعه عکس وثیقه ای (پاسپورت):عکس های ارائه شده باید طبق اصول و مقررات قانون های دولت ترکیه و به صورت مناسب و صورت فرد باید قابل تشخیص باشد و برای زنان عکس محجبه قابل قبول می باشد .

برگه سلامت نشان دهنده عدم وجود ممانعت برای ازدواج : مامور ازدواج به جهت ثبت نام برای ازدواج، با پر کردن یک فرم ، فرم را به محل هایی که اثبات میکنند زوجین ممانعتی برای ازدواج ندارند را نشان میدهد.پزشک دولت با نشان دادن گزارشات پزشکی گزارش هایی مبنی بر عدم وجود ممانعت برای ازدواج را نشان میدهد و نیز در صورت لزوم گزارش مبنی بر بودن یا نبود بیماری روانی برای ازدواج را مطرح میکند.

برگه رضایت : دختران و پسرانی که سن 16 سالگی را تمام کرده اند با رای دادگاه و حاکم و قاضی و پسر و دخترانی که 17 سالگی را تمام کرده اما 18 سالگی را تمام نکرده اند فقط با اجازه و رضایت ولیشان میتوانند ازدواج نمایند.

مجری عروسی در آنتالیا ترکیه

اگر به اجازه و رضایت والدین و سرپرست پسر و دختر نیاز باشد :

* پر کردن فرم رضایت در پشت بین نامه ازدواج الزامی می باشد. امضای پدر و مادر و یا امضای ولی و سرپرست در محل امضای مورد نظر الزامی می باشد . باید این امضا توسط مراجع قانونی تایید شود که در این صورت تایید امضا توسط مامور شهرداری و یا توسط مامور ازدواج صورت گیرد.

* در صورت فوت پدر یا مادر یا نیز در قید حیات بودن یکی از والدین و یا وصی که در قید حیات باشد نیز میتواند امضا کرده باشد و نیز در صورت طلاق کسی که ولایت عروس و یا داماد را داشته باشد میتواند به جای پدر و یا مادر امضا کرده باشد.

* پس از امضا و حاضر نمودن برگه رضایت این برگه باید به تایید دادگاه درآمده باشد و نیز رای دادگاه باید به پرونده الصاق شده باشد و پس از آن اقدامات بعدی انجام شود.

6- شروط لازم برای ازدواج خارجی ها

ازدواج یک خارجی با یک ترک و یا ازدواج دو خارجی که دارای دو ملیت یکسان نباشند فقط در مقابل مامور ازدواج میتواند انجام گیرد. درخواست ازدواج دو خارجی باید به تایید مامور قانون یا ازدواج در آمده باشد.این اساس و قانون و مقررات برای افراد دارای تابعیت ترکیه نیز باید انجام گیرد.برگه ای مبنی بر مجرد بودن هر دو طرف باید از طرف کنسول گری های کشورشان آماده شده و به مامور ازدواج ارائه شود ناگفته نماند که این برگه باید به زبان ترکی ترجمه شده باشد.همچنین این عملیات میتواند توسط خود مامور ازدواج و با همکاری مدیریت امنیت و با نامه نگاری توسط مامور به کنسول گری هم امکان پذیر میباشد.

دو خارجی که دارای ملیت یکسان باشند میتواند با دادن حق و مسدولیت به افراد کنسول گری های خود در مقابل آن ها و یا مقامات ترکیه هم ازدواج کرده باشند.در صورت حاضر بودن برگه ها در صورت ثبت نام برای ازدواج این عملیات میتواند توسط شهرداری انجام بگیرد.

عروسی رسمی در آنتالیا ترکیه 7- ازدواج در محلی غیر از محل سکونت چیست و قوانین و شروط آن چگونه است ؟

پس از ارزیابی پرونده عروس و داماد و نبود هرگونه ممانعت برای عروسی و تکمیل بودن برگه های عروسی برای زوجین ، بیان نامه ازدواج به همراه تاییدیه به عروس و داماد تحویل داده میشود.با دریافت این بیان نامه زوجین بدون نیاز به هرگونه پرونده دیگر در داخل یا خارج از کشور ازدواج کنند.این برگه از تاریخ صدور به مدت 6 ماه دارای اعتبار می باشد.

8 - بعد از ازدواج کدام برگه ها تحویل داده میشود ؟

پس از پایان ازدواج، مامور ازدواج سریعا به زوجین یک سند ازدواج تحویل میدهد

9 - در صورت درخواست عقد دینی چه زمانی میتواند انجام گیرد ؟

قبل از نشان دادن سند ازدواج ازدواج دینی نمیتواند صورت گیرد.در صورت عدم انجام این کار برابر مقررات و قانون ترکیه این کار غیر قانونی بوده و دارای مجازات میباشد.

10 - مراسم ازدواج در چه تاریخی و در چه زمان هایی میتواند انجام گیرد ؟

مراسم ازدواج در روز های کاری و وقت اداری میتواند انجام گیرد. اما در صورت درخواست طرفین و در صورت مساعد بودن مامور ازدواج این امر میتواند در خارج از ساعت های کاری و در محل هایی خارج از محل ازدواج نیز انجام گیرد.چنانچه مراسم در محل هایی غیر مناسب و یا در نبود رضایت طرفین نمی تواند انجام گیرد.در این صورت مامور ازدواج، ازدواج را به تاخیر خواهد انداخت.

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp