عشق با بهترین احساسات وغم واندوه خوشایند همراه است

مردم باید عشق، ازدواج، و مراسم عروسی را تجربه کنند

آیا تعریفی برای عشق وجود دارد؟

عاشق شدن یکی از زیباترین احساساتی است که در تمام دنیا میتواند تجربه شود.مفهوم آن نیزاز فردی به فرد دیگر تغییر میکند. برای یکی تا همیشه یکی از والاترین

احساسات ماندگار است .برای دیگری عبارت از یک هوس زودگذر است.اما مطلقا برای هرکس یک احساس شناخته شده بنام عشق وجود دارد.

حالا کمی فکر کنید به نظر شما مفهوم عشق چیست؟آیا ضرورت اجتناب ناپذیر شماست،یا برای شما یک نیازغیر ضروریست؟شاید هم با مفهوم این عشق، زندگی شما در حال شکل گرفتن میباشد، کسی چه میداند...

آیا عاشق کسی شدن را در همان لحظه میتوانید متوجه شوید؟گاهی بله و گاهی نه.گاهی زمانی متوجه احساس خاصمان به افرادی میشویم که از آنها دور شده ایم.در چنین شرایطی برای اینکه متوجه شویم آیا واقعا عاشق کسی هستیم یا باید خودمان را از او دور نگهداریم یا تاجایی که بتوانیم این را درک کنیم احساس یکدلی مان را باید توسعه دهیم.

عموما در زمان دیدار فردی که عاشق او هستیم،تمام احساسات زیبا و ترسناکی مانند ترس، هیجان و نگرانی را یکجا تجربه میکنیم.صورتمان میتواند سرخ شود ، دستانمان بلرزند بدون فکر کردن میتوانیم شروع به گفتگو کنیم اینها همه بدلیل هیجان رخ میدهند.

خلاصه اینکه هرچه سنمان بالاتر میرود زمانی که فردی که عاشقش هستیم راملاقات میکنیم بهتر میتوانیم احساساتمان را تحت کنترل داشته باشیم. زمانی که همه چیز مرتبط با عشق در مقابل چشم پدیدار میشود، افکار و اندیشه های ما در مورد اولین فردی که عاشقش شدیم و آخرین کسی که فکر میکنیم عاشقش شدیم سطح احساساتی که در ابتدای رابطه احساس کرده ایم، شاید یکسان باشد.فقظ برای ما متفاوت به نظر میرسد. شدت احساساتمان را در نهایت زمانی میتوانیم متوجه شویم که به عنوان یک مشاهده گر خارج از این به دورنمای آن بنگریم.

عشق در نگاه اول

دانشمندان تحقیقات زیادی در رابطه با عشق انجام داده اند به عنوان مثال در هنگام ملاقات با فردی در 7ثانیه اول میتوانیم تصمیم بگیریم از او خوشمان خواهد آمد یا نه.خلاصه اینکه این احساسی است که بیشتر ما در زندگیمان آن را آزمایش میکنیم شاید هم متوجه این موضوع شدن که در یک لحظه عاشق دوستی شده ایم که سالهاست او را میشناسیم و هیچ حسی به او نداشته ایم .انگار که در اینجا قانوم 7 ثانیه معتبر نمیباشد.

احساساتی که در اولین دیدار به عنوان عشق احساس میشوند تا حد زیادی از یک جاذبه شیمیایی ناشی میشوند. با توجه به توضیحات ارائه شده گفته میشود در تمام دنیا همه مردم روی زمین گرد و غبار ستاره ای هستند.افرادی که در نگاه اول عاشق هم میشوند گفته میشود که از گردو غبار یک ستاره درفضا منشعب شده اند که در روی زمین در جرم بدن آنها هویت می یابد.اگر همه ما از یک ستاره آمده باشیم این توضیحات هر قدر هم که شنیده شوند خوشایند میباشند. یافتن یکدیگر گرد و غبارهای این ستاره نیز در روی زمین ایجاد اشتیاق میکند.

عروسی ایرانی در ترکیه

وقتی که گفته میشود عشق پرشور چیست صحیح ترین چیزی که میتوان گفت این است که در هر حال وجود عشقی است که چشم پوشی از آن سخت ترین مورد است.وقتی عاشق یکی هستید و در بین شما شور و اشتیاق هست در نهایت در مفهوم منطقی حتی اگر نکات ناسازگاربینتان یافت شود نیز وارد یک وضعیت غیر قابل خروج میشوید.یا باید از منطق خود چشم پوشی کنید یا از شور و اشتیاقتان.

زمانی که عاشق میشوید حتی کلمات عاشقانه ای که بسیار بیان میشوند نیز شروع به ویژه و مخصوص در نظر شما جلوه کردن میکنند.انگار حرفهایی که از زبان دیگران میشنوید به طور ویژه برای شما گفته میشوندو در بدست آوردن فردی که او را دوست دارید مفهوم می یابد.اگر تمام این مواردی که گفته شده را به خوبی درک میکنید شما خیلی وقت است که عاشق شده اید اما متوجه آن نشده اید.

اگر...

اگر زمانی که اورا بیاد می آورید سررا رو به آسمان بلند کرده یا وقتی در فضای خالی آسانسور قرار گرفتید قلبتان به تپش می افتد...

اگر در تمام طول روز بدون دلیل همانند تلاش یک پروانه که عمرش به ساعتها محدود شده است از آن غم و اندوه به این شادی میرسید و اوج میگیرید...

و در هر بار مستقر شدن، دیگری را نیز با طناب خود به آنجا میکشید،این احساسات...

زمانی که با او هستید مانند پرنده هایی پروانه وار به دور هم گشته و بدون اواگر به زمین چسبیده و در جایتان می مانید،به اندازه یک عقرب خائن ...

در کلاس ، در دفتر،در راه،در رختخواب در درون خودتان نمیتوانید آرام و قرار بیابید،وقتی از او سخن به میان میآید،چهره تان،بدون اطلاع شما،همانند یک تکه نان خوشبوسرخ میشود، خجالت زده یا به شوخی لبخند میزند و او در هرجایی که باشید نیز هست ،به هرجایی که نگاه میکنید اونیز به شما نگاه میکند،با شادی شما میخندد و با ناراحتی شما گریه میکند...

بهترین جای دنیا جایی است که او زندگی میکند ، بهترین بو عرق تن اوست،

عروسی ایرانی در سواحل آنتالیا

غیر قابل تحمل ترین حس ،غم و اندوه چشم اوست...

زندگی با او زیبا و بدون او غیر قابل گذران است...

سیبها صورتی، کاشی ها صورتی،آسمان، زمین،صورت او اگر به نظر شما صورتی باشد ، زمستان بهار باشد ، تابستان بهار باشد ، پاییز بهار باشد....

اگر در هر شعر او تفهیم شده است...

قهرمان هر فیلم اگر او باشد...

هر رمان از او صحبت میکند،هر گل در زمان شکفتن گل او را باز میکند...

یک لحظه جدایی همانند یک عمر طولانی می نماید و همین که برود آرزو از ریشه موهایتان آویزان شده ذهنتان را آزار میدهد،اشتهایتان اگر از بین میرود،اشتهایتان باز میشود،اشتهایتان شگفت زده میشود، اشتهای شما از رنج حسرت مزه ی را که تجربه نکرده مییابد...

دست شما تماما روی تلفن است، با انگشت اشاره خود سمت او را نشان میدهد، اگر وقتی سقوط میکنیدو دچار مشکل میشوید، مانند نام خود اطمینان دارید کسی که درب شما را میکوبد اوست...

با شادی و سرخوشی مداوم ، هر بار که تلفن زنگ میزند با تصور اینکه اوست سمت تلفن میپرید،هر لباس پشت ویترین را به استایل او برازنده میدانید،وقتی با کسی صحبت میکنید با خود میگویید ای کاش او برایم تعریف میکرد گفته از ته دل آهی میکشید...

اگر شما حسرت و آرزو را در سینه چپ خود همانند یک نوشته ممنوع الانتشار در تمام طول روز با خود حمل میکنید ...

اگر هم زمان میخواهید هم دیگران متوجه نشوند وهم تمام دنیا خبر دار شود...

بدون او شبها خالی از سکنه و کوچه ها بی کس اند...

جدایی به مرگ و وصل به سحر میماند...

تبسمهای غمزه دار و با ناز و عشوه ویژه اوست،خشم آتشین نیز،اینقدر گرایش و نرمی و آنهمه صبر و قهر بینهایت تماما بخاطر احترم به آبروی او ...

قیمتی که باز پرداخت نمی شود، راهی که طی نخواهد شد، راحتی و آرامش غیر قابل اجتناب نباشد...

در بیرون همه چیز آشفته و درحال تغییر است و در درون شما این مورد حتی ذره ای شما را تحت تاثیر قرار نمیدهد....

بدون دلیل قهرکرده بدون دلیل گذشت میکنید و برای تمام این حالات خود فکر هم نمیکنید...

ترس از دست دادن ازشادی بدست آوردن سنگین و سخت مینماید و از این رو هر زمان عشق بر غرور غلبه میکند ...

در نیمه شب یک آهنگ آشنا همانند یک دوست قدیمی در آغوش کشیده و برای فراموش کردن رنج و درد حرفهای تلخ گذشته کفایت کند...

در هر بار جدایی قدمهایتان" به عقب برگرد" گفته در نوسان باشد و شما نیز بخاطر خودتان برمیگردید،با شور و نشاط بی مرز،بی صبر،بی پایان...

در نهایت نام آن عشق است...

مفهوم عشق

عشق ...یک خیال...پاهایت از روی زمین بلند شده و قله بلندایی که هرگز تصورش را نکرده ای فتح کردن است.همانند یک پرنده از بلندترین قله ای که آن را فتح کرده ای به تمام دنیا نگاه کردن، بدون درگیر کوچکترین جزئیات شدن......

عشق

عشق... یک معجزه است...عمل کننده است... اگر ارزشش را بدانیم یک هدیه از طبقه الهی برای زندگیمان است ... آیا از این رو عشق در قلب نیست...جایی که کسی غیر از خالق نمیبیند...در اصل عشق ترسیدن نیست...در تلاش از پی باوربه بدست آوردن کسی است که در زندگی شما یک پیشنهاد میباشد ...اگر یکی شدن دو سرنوشت سخت ترین راه هم باشد ایمان داشتن به غیر ممکن ترین است...در نهایت معجزه...

عشق... تلاش برای صبوری است...سخت ترین آزمون است...زندگی از شما یک سوال میپرسد...آیا واقعا دوستش داری؟اگر بله بگویی شما و افکارتان در چرخه شریردرون تان شروع به لکنت میکنید...زندگی مدرسه ایست که آنچه نمیدانید را به شما می آموزد...عشق...با یاد گرفتن بزرگ میشود هرچه برزگتر شود بیشترتوسعه می یابد و اگر توجه کنید در یک کلمه سه حرفی رمز و راز ابدی پنهان است...

حتی فوق العاده ترین اتفاقی که میتواند برای یک انسان بیافتد عشق است.

اپراتور عروسی ایرانی در ترکیه

https://fa.weddingcityantalya.com/

اشتراک گذاری Facebook Twitter E-Mail Whatsapp